Ngày 2/6, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát THADS năm 2023. VKSND huyện Hà Trung đã ban hành Quyết định số 02/QĐ- VKSHT ngày 24/4/2023 về việc kiểm sát trực tiếp việc xác minh, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Hà Trung thời điểm từ ngày 1/12/2022 - 30/4/2023. Đoàn kiểm sát do đồng chí Dương Tiến Trung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hà Trung làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát làm việc tại Chi cục THADS huyện Hà Trung.

Qua kiểm tra sổ sách theo dõi và 70 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Trong thời gian qua, Chi cục THADS huyện Hà Trung đã thực hiện đúng các quy định về thi hành án dân sự, tổ chức xác minh, phân loại điều kiện thi hành án dân sự để tổ chức thi hành đạt kết quả. Đơn vị đã chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu đúng yêu cầu của Đoàn kiểm sát.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sử dụng mẫu sổ theo dõi thi hành án theo mẫu cũ; không thông báo Quyết định thi hành án cho đương sự; không gửi Quyết định chưa có điều kiện thi hành án cho UBND cấp xã nơi xác minh để niêm yết thông tin; chậm xác minh điều kiện thi hành án; không lưu đầy đủ chứng từ, biên lai thu tiền trong hồ sơ; không thông báo kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho người được thi hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS huyện Hà Trung khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên để bảo đảm việc xác minh, phân loại án chưa có điều kiện thi hành án dân sự trên địa bàn được thực hiện đúng quy định.

Chi cục THADS huyện Hà Trung đã có văn bản tiếp thu, khắc phục những vi phạm nêu trên và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc đối với các chấp hành viên để xảy ra vi phạm.

Hùng Manh - Đức Hải