leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị liên ngành.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng, các đồng chí Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng, đồng chí Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng.

Trên cơ sở báo cáo của các ngành, VKSND các quận, huyện và các Phòng nghiệp vụ, VKSND TP Hải Phòng đã chủ trì xây dựng báo cáo liên ngành. Tại Hội nghị, thay mặt Liên ngành, đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng đã trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020.

Nội dung báo cáo đã nêu rõ công tác quán triệt, triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa các cơ quan và công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá trong quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; kết quả quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc trong thời điểm kể từ ngày 1/8/2020 đến ngày 28/02/2023, đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện; đề ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng trình bày báo cáo sơ kết liên ngành.

Tại Hội nghị, có 6 đơn vị đã tham luận làm rõ hơn các nội dung trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020. Ngoài đánh giá các kết quả đạt được, các tham luận tập trung vào thực trạng công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp trong rà soát, quản lý vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 để giải quyết các trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhận xét về tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khách quan, chủ quan của tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất.                     

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Liên ngành, đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo. Đồng chí Viện trưởng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, lập danh sách các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT ngày 01/6/2020. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát hai cấp cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Phòng hồ sơ Công an TP Hải Phòng (PV06) về lộ trình rút hồ sơ (hoặc sao hồ sơ) lưu tại phòng để đối chiếu với hồ sơ kiểm sát và sổ ghi tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Vĩnh Nam, Phó Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát biểu tham luận.

Đối với các trường hợp các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ của các cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu, các đơn vị cần phân công lại cho cán bộ khác để theo dõi, quản lý, không để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ. Đối với những vụ án tạm đình chỉ đã rà soát, cần phân loại và đề xuất đường lối giải quyết cụ thể: Nếu đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc do chuyển biến của tình hình đến nay không cấu thành tội phạm thì phải đình chỉ điều tra, nếu đủ điều kiện phục hồi thì phải phục hồi giải quyết hoặc tiếp tục tạm đình chỉ, nếu không đủ điều kiện phục hồi theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT. Đối với các vụ việc hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì ra Quyết định không khởi tố...

Vương Hoàng