Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức các phòng 1, 2, 3, 7, 8, Thanh tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 1/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (viết tắt là Thông tư liên tịch số 01/2020) ra đời mục đích hướng dẫn các cơ quan tố tụng các cấp chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đặc biệt hướng dẫn giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (viết tắt là Thông tư liên tịch số 01/2017) và Thông tư liên tịch số 01/2021 TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017 (viết tắt là Thông tư liên tịch số 01/2021).

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Thông tư liên tịch và tổng hợp rút kinh nghiệm kết quả 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bằng hình thực trực tiếp với thành phần triệu tập đến Kiểm sát viên, công chức theo dõi, tổng hợp việc tạm đình chỉ vụ án, vụ việc, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc VKSND cấp huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến, Trưởng phòng 2 đã trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020, sơ kết 5 năm Thông tư liên tịch số 01/2017 và tổng hợp rút kinh nghiệm kết quả 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021.

Theo đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo VKSND tỉnh trong triển khai các Thông tư liên tịch đã giúp thống nhất về nhận thức trong việc áp dụng pháp luật cũng như việc phối hợp rà soát, thống kê các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết thuộc trách nhiệm của từng cơ quan tiến hành tố tụng góp phần giảm tải một số lượng lớn các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tồn đọng, kéo dài;

Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm luôn đảm bảo đúng nội dung, đúng tiến độ đề ra, đã kiểm sát chặt chẽ nội dung tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã, phường thông qua kiểm sát hoạt động tiếp nhận, thụ lý và giải quyết nguồn tin tại Cơ quan điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Viết Sơn, Viện trưởng VKSND thị xã Nghi Sơn phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Để đánh giá, làm rõ hơn kết quả thực hiện các Thông tư liên tịch, Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của các đại biểu về: Khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ; mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp trong thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan để nắm và kiểm sát chặt chẽ, giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được trong thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020, Thông tư liên tịch số 01/2017 và Thông tư liên tịch số 01/2021 của liên ngành Trung ương qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng yêu cầu đồng chí Thủ trưởng các đơn vị, Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Thông tư liên tịch và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Thường xuyên phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc rà soát, đánh giá chứng cứ, tài liệu trong các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và những vụ án tạm đình chỉ điều tra bị can khi có đủ căn cứ đình chỉ theo quy định; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn giải quyết đối với tin báo, tố giác tội phạm phức tạp, đảm bảo cho các quy định của Thông tư được thực hiện một cách thống nhất.

Hoàng Yến - Đức Hải