Công văn nêu rõ, ngành Kiểm sát nhân dân xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát, cần phải quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả tốt. 

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là tuyên truyền sâu rộng về thành công và những nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành; xây dựng hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân, của người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Công văn cũng nêu rõ, để các tác phẩm tham gia Giải có chất lượng tốt, đề nghị các đơn vị, các tác giả bám sát nội dung tại mục 3 phần II Kế hoạch số 08 - KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong đó, chú trọng khai thác, viết bài về các nội dung, chủ đề như: Vai trò của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tại các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel

Các tác giả nhận Giải A tại Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Những kết quả, thành tích nổi bật, bài học kinh nghiệm của tập thể, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực vi phạm trong hoạt động tư pháp; những kết quả tích cực, cách làm hay, hiệu quả trong tuyên truyền, biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...

Trong tổ chức thực hiện, công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung tới các thành viên Tổ tuyên truyền của đơn vị, các biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên viết bài của các cơ quan báo chí của Ngành để triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra.

Đồng thời, các cơ quan báo chí của Ngành mở chuyên mục, kịp thời tiếp nhận, biên tập, đăng các bài viết hưởng ứng, tham gia Giải do các đơn vị, các tác giả, cộng tác viên gửi về.

Về thời gian, chậm nhất là ngày 31/10/2021, mỗi đơn vị lựa chọn từ 2 đến 3 tác phẩm có chất lượng tốt, đã được đăng trên các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành, gửi về Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành để tổng hợp chung, đánh giá, lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

Trước đó, theo Kế hoạch số 08 - KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức trung ương và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải được trao cho các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh. Cùng với đó, Ban Tổ chức sẽ vinh danh đối với nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.

Về cơ cấu giải thưởng gồm: 1 Giải đặc biệt 300 triệu đồng; 6 Giải A, mỗi giải 100 triệu đồng; 12 Giải B, mỗi giải 75 triệu đồng; 16 Giải C, mỗi giải 50 triệu đồng và 30 Giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 có một số giải khác: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian đăng, phát tác phẩm tính từ ngày 1/11/2020 đến 31/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021.

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2.

P.V