Nâng chất lượng các loại báo cáo thống kê

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2019 do đồng chí Trần Thị Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục 2 trình bày tại hội nghị: Năm 2019, lãnh đạo Cục 2 đã bám sát Chỉ thị của VKSND tối cao về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019; kịp thời xây dựng chương trình công tác, trong đó đề ra các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể và triển khai thực hiện trong đơn vị.

Đồng thời, xây dựng và ban hành Hướng dẫn thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác thống kê để hướng dẫn các đơn vị và Viện kiểm sát các cấp tổ chức thực hiện; chú trọng công tác hướng dẫn và giúp các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp về công tác thống kê và công nghệ thông tin.

Đơn vị thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định nghiệp vụ về công tác thống kê; các báo cáo phục vụ cho công tác thống kê tội phạm, sơ kết, tổng kết của Ngành; báo cáo thống kê liên ngành, báo cáo của Ngành với Quốc hội và Chủ tịch nước...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cục 2 đã hoàn thành việc tổng hợp số liệu và xây dựng các báo cáo thống kê theo quy định gồm: Báo cáo thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Báo cáo thống kê vi phạm hoạt động tư pháp và các phụ lục phục vụ báo cáo tổng kết công tác Ngành năm 2019; Báo cáo thống kê 2 chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát “Thống kê số vụ và số bị can đã khởi tố”, “Thống kê số vụ và số bị can đã truy tố” ; Báo cáo thống kê “Người chưa thành niên phạm tội”; Báo cáo thống kê án ma túy.

Đồng thời, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn và chất lượng các loại báo cáo định kỳ theo quy định, như: Tổng hợp và xây dựng báo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý hàng tuần phục vụ lãnh đạo VKSND tối cao giao ban; Thu thập, tổng hợp số liệu kỳ báo cáo thống kê tháng.

Đặc biệt, thực hiện việc tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ các báo cáo chuyên đề, báo cáo các cơ quan Đảng, Nhà nước; Cung cấp số liệu thông kê cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Ngành có nhu cầu khai thác số liệu thống kê theo quy định. Các số liệu thống kê thu thập được đảm bảo độ chính xác, tin cậy cao nên đã được Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ... sử dụng để xây dựng các loại báo cáo của từng ngành, báo cáo trước các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục Trưởng Cục 2 nhấn mạnh: Trong năm 2019, VKSND các cấp đã tích cực, chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản: 100% các đơn vị của VKSND các cấp sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp; hầu hết các vụ án được cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin quản lý và thống kê hình sự, Hệ thống thông tin quản lý và thống kê án dân sự; khai thác, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin khác như: Hệ thống truyền hình hội nghị, phần mềm thống kê, trang tin điện tử, truyền nhận văn bản, trao đổi thông tin giữa các cấp và trong đơn vị.

Nhiều đơn vị đã sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến trong các cuộc họp, giao ban, tập huấn, sơ kết, tổng kết. Viện kiểm sát cấp tỉnh đã kịp thời xây dựng báo cáo tổng  kết 10 năm ứng dụng CNTT của đơn vị mình, kịp thời gửi về Cục 2 để xây dựng Báo cáo tổng kết chung toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục 2 đề xuất những giải pháp đột phá trong công tác năm 2020

Phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin; đảm bảo duy trì hoạt động của các phần mềm trong Ngành; kịp thời sửa chữa, khắc phục lỗi của máy chủ và các trang thiết bị công nghệ thông tin tại VKSND tối cao và một số VKSND địa phương…

Thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành các thủ tục cấp chứng thư số cho 4.525 cá nhân trong ngành, đã phối hợp cùng Văn phòng VKSND tối cao tổ chức “Hội nghị giới thiệu về công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Đã cấp hơn 1.000 tài khoản thư điện tử và tổng hợp tình hình sử dụng thư điện tử của các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát địa phương.

Hoàn thành việc Hướng dẫn số hóa hồ sơ án gửi các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương. Hoàn thành việc tổng hợp chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của các Viện kiểm sát cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
 Trao danh hiệu thi đua tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, đảm bảo thiết bị và đường truyền phục vụ 22 Hội nghị trực tuyến đạt chất lượng cao về kỹ thuật đường truyền, âm thanh, hình ảnh sắc nét.

Hệ thống thông tin quản lý án hình sự, Hệ thống thông tin quản lý án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phần mềm quản lý cán bộ, Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành, Phần mềm quản lý đơn khiếu nại tố cáo, Hệ thống thư điện tử, Phần mềm thống kê được nâng cấp và ổn định.

Giải pháp đẩy mạnh công tác 2020

Năm 2020, Cục 2 tăng cường hơn nữa việc đầu tư cho CNTT, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động quản lí, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ của Ngành. Đề nghị lãnh đạo VKSND tối cao cho Cục 2 được thành lập các đoàn kiểm tra độc lập khi cần thiết để kiểm tra, hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin tại những địa phương yếu kém để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin toàn ngành.

Đề nghị Lãnh đạo Viện chỉ đạo các Viện kiểm sát địa phương giữ nguyên biên chế cho công tác thống kê và công nghệ thông tin khi sắp xếp sáp nhập Phòng Thống kê vào Văn phòng vì khối lượng công việc được giao ngày càng nhiều (các chỉ tiêu thống kê tăng trên 75%)

leftcenterrightdel
 Trao danh hiệu thi đua tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao những thành tích mà Cục 2 đã đạt được trong năm 2019; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công tác.

Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu Cục 2 cần tiếp tục triển khai một số phần mềm mới, nâng cấp các phần mềm cũ để phục vụ có hiệu quả công việc; số hóa hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát. Phối hợp tốt trong nội bộ đơn vị, với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin…

Hà Nhân