Đoàn kiểm sát do đồng chí Dương Tiến Trung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hà Trung làm trưởng đoàn.

Sau khi Đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tạm giữ tạm giam và thi hành án phạt tù, đồng chí Hoàng Văn Lư, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Hà Trung báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ, thời điểm từ 20/2/2023 - 15/5/2023, đoàn trực tiếp tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan, kiểm tra phòng thăm gặp, buồng giam giữ, gặp và hỏi thăm người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát làm việc với Cơ quan THAHS Công an huyện Hà Trung.

Qua kiểm sát, nhà tạm giữ Công an huyện Hà Trung đã thực hiện tương đối đầy đủ, đúng quy định chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vi phạm như về tạm giữ, tạm giam: Vi phạm việc phân loại và quản lý đối với người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi; vi phạm thủ tục cho thăm gặp thân nhân; không có hòm thư góp ý và niêm yết chưa đầy đủ nội quy cơ sở giam, giữ, bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại phòng thăm gặp.

Về thi hành án phạt tù: Không thông báo tinh hình chấp hành án của phạm nhân cho thân nhân định kỳ 6 tháng 1 lần,…

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Hà Trung.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm trong Quý II/2023 đối với Nhà tạm giữ Công an huyện Hà Trung.

Thủ trưởng Cơ quan THAHS đã tiếp thu những kiến nghị, đồng thời sẽ tổ chức khắc phục ngay những vi phạm nêu trên để công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

D. Trung - M. Hải