Theo Kế hoạch, đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát các hồ sơ đã thi hành xong và phúc tra việc thực hiện kiến nghị trong Kết luận số 269/KL-VKS-HCT ngày 11/7/2022 của VKSND huyện Châu Thành. Vi phạm việc thông báo về thi hành án dân sự; Về việc kết thúc thi hành án theo quy định tại Điều 39, Điều 52 Luật thi hành án dân sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Thế Cường, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành, Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện.

Vi phạm về việc thu phí thi hành án: theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự; Về báo cáo kết quả thi hành án theo biểu mẫu số B06-THA ban hành hành kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Đối với phúc tra việc thực hiện kiến nghị trong Kết luận số 269/KL-VKS-HCT ngày 11/7/2022 của VKSND huyện Châu Thành, Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp đã chỉ đạo Chấp hành viên phụ trách hồ sơ khắc phục xong, không còn vi phạm.

Kết luận trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành khắc phục kịp thời những vi phạm nêu trên đồng thời có văn bản trả lời cho VKSND huyện theo quy định của pháp luật.

Ngọc Tuấn - Lê Thị Hà