leftcenterrightdel
 Đoàn trực tiếp kiểm sát tại Đồn Biên phòng Phước Lộc.

Đoàn do đồng chí Trần Ngọc Trung - Phó Viện trưởng, VKSND thị xã La Gi làm Trưởng đoàn, cùng với các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị; phía Đồn Biên phòng Phước Lộc có đồng chí Nguyễn Khánh Hùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Lộc cùng các đồng chí trong đội nghiệp vụ.

Qua trực tiếp kiểm sát các hồ sơ, sổ sách nhận thấy: trong thời điểm kiểm sát từ năm 2019 đến năm 2023, Đồn Biên Phòng Phước Lộc đã bắt, tạm giữ 18 trường hợp, nhìn chung việc lập hồ sơ, lưu trữ các tài liệu, ghi chép sổ sách theo dõi việc bắt, tạm giữ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Sau khi có Quyết định tạm giữ đơn vị đã chuyển người bị tạm giữ đến Nhà tạm giữ Công an thị xã La Gi theo quy định, việc bàn giao người tạm giữ được lập biên bản rõ ràng, đúng quy định pháp luật, không xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc lập hồ sơ, thủ tục tạm giữ hình sự.

Sau khi nghe Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận, đồng chí Nguyễn Khánh Hùng – Đồn Trưởng – Đồn Biên Phòng Phước Lộc đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, đồng thời sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với đối với Cán bộ, chiến sỹ của đơn vị để phát huy những kết quả đã đạt được và hạn chế những tồn tại về công tác bắt, tạm giữ hình sự trong thời gian tới.

Phú Cẩn