Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023, VKSND quận Sơn Trà đã tổ chức các cuộc kiểm sát trực tiếp tại các đơn vị theo quy định của pháp luật.

Đoàn công tác của VKSND quận Sơn Trà kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Sơn Trà và UBND các phường về thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù tại địa phương theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

leftcenterrightdel
 Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). (Ảnh: MT)

Qua kiểm tra, đoàn kiểm sát nhận thấy, các đơn vị đã thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. Việc tiếp nhận hồ sơ do cơ quan thi hành án chuyển đến đảm bảo đúng quy định, các hồ sơ có quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo, định kỳ hàng tháng người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ đã nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục theo đúng quy định…

Sau khi kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, VKSND quận Sơn Trà sẽ ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp và kiến nghị (nếu có).

 

Minh Tâm- VKSND quận Sơn Trà