leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đoàn Kiểm sát trực tiếp tại trại giam Huy Khiêm.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm Trưởng đoàn.

Sau khi nghe đồng chí Trần Ngọc Vân, Giám thị Trại giam Huy Khiêm báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam Huy Khiêm, thời điểm từ ngày 1/11/2022 đến ngày 30/4/2023, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra các loại sổ sách liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân; trực tiếp kiểm tra buồng giam, nhà thăm gặp phạm nhân, nơi bán hàng căng tin, bệnh xá, hiện trường lao động, bếp ăn của phạm nhân,…; làm việc với các đội nghiệp vụ, gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ và thực hiện chế độ đối với phạm nhân.

Kết thúc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, ưu điểm mà Trại giam Huy Khiêm đã đạt được trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù trong 6 tháng đầu năm 2023 như hồ sơ tiếp nhận người kết án đến chấp hành án phạt tù; việc thông báo tình hình chấp hành án phạt tù của phạm nhân cho thân nhân, việc tổ chức phân loại giam giữ phạm nhân, các chế độ của phạm nhân về lao động học nghề, chế độ ăn, ở, mặc, y tế, thăm gặp;…

Bên cạnh những ưu điểm, Trại giam Huy Khiêm vẫn còn một số tồn tại, vi phạm, sau khi dự thảo kết luận được thông qua, Ban Giám thị Trại giam Huy Khiêm đã tiếp thu toàn bộ nội dung trong dự thảo kết luận và nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời có giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, vi phạm.

PV