leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra VKSND tối cao làm việc tại VKSND tỉnh Sóc Trăng.

Về phía Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí: Nghiêm Trọng Tân, Trưởng phòng Thanh tra VKSND tối cao; Trần Thị Hiền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; Phan Thị Minh Hiền, Phó trưởng phòng Cục 3 VKSND tối cao.

Về phía VKSND tỉnh Sóc Trăng gồm có đồng chí: Đinh Gia Hưng – Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng các đơn vị cấp phòng và tương đương VKSND tỉnh.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nghiêm Trọng Tân đã công bố kế hoạch và quyết định kiểm tra công tác xây dựng Ngành tại VKSND tỉnh Sóc Trăng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Vụ Trưởng, Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao phát biểu kết luận sơ bộ.

Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Thế Đức – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt đơn vị thông qua báo cáo công tác xây dựng Ngành từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/7/2023, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và tài liệu có liên quan.

Trong 3 ngày làm việc (từ ngày 9/10 – 11/10/2023), Đoàn kiểm tra VKSND tối cao thống nhất với báo cáo công tác xây dựng Ngành của VKSND tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, đơn vị đã quán triệt chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 2/12/2022, thực hiện tốt phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả".

Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình công tác của VKSND tối cao để tổ chức, triển khai thực hiện thống nhất trong hai cấp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin, thi đua, khen thưởng, thông tin tuyên truyền, hành chính, quản trị và các hoạt động công tác khác.

VKSND tỉnh đã ban hành, thực hiện khâu đột phá trong công tác thanh tra. Đơn vị thường xuyên theo dõi và kịp thời nắm bắt những vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật và nghiệp vụ của VKSND hai cấp để từ đó kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trên thực tế trong phạm vi thẩm quyền.

Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ...

Bên cạnh những ưu điểm, công tác xây dựng Ngành VKSND tỉnh Sóc Trăng còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Vụ Trưởng, Vụ tổ chức cán bộ  VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị các hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của VKSND tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra đã đánh giá được kết quả thực hiện công tác xây dựng Ngành của đơn vị, đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị, trong thời gian tới, VKSND tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: công tác kê khai tài sản; công tác lưu trữ sắp xếp hồ sơ cán bộ, công chức một cách khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong việc ứng dụng các phần mềm quản lý án của VKSND tối cao và công tác tự đào tạo. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời có các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo Chị thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tiếp thu ý kiến.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn. Đồng chí Viện trưởng cảm ơn Đoàn kiểm tra, với tinh thần làm việc trách nhiệm, Đoàn đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác xây dựng Ngành đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đơn vị có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bình Tánh