leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, thay mặt VKSQS Khu vực 52, đồng chí Thượng tá Cao Đình Nhân - Viện trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 với Đoàn kiểm tra.

Theo nội dung báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, VKSQS Khu vực 52 tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng các văn kiện, kế hoạch theo hướng dẫn của các cấp, tổ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, chất lượng xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng có chất lượng, đi vào chiều sâu, thực chất.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Cao Đình Nhân - Viện trưởng VKSQS Khu vực 52 báo cáo kết quả công tác với Đoàn kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp tiến hành kiểm tra các nội dung về công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện; các kế hoạch, chương trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu;..

Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật; kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên; công tác giáo dục chính trị phổ biến pháp luật; bảo đảm cơ sở vật chất và các mặt bảo đảm cho công tác huấn luyện của cơ quan.

Phát biểu kết luận sau buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trương Hồng Quang đã biểu dương công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra và đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ của VKSQS Khu vực 52. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, VKSQS Khu vực 52 tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trương Hồng Quang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 kết luận tại buổi kiểm tra.

Tiếp thu nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo VKSQS Khu vực 52 khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực; đồng thời sẽ tích cực khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu trong Kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra.

Hán Văn Cháng