leftcenterrightdel
 Đại diện VKSQS Quân khu 7 tham gia một lễ ký kết thi đua của Quân khu.

Gắn thi đua với chỉ tiêu nghiệp vụ

VKSQS Quân khu 7 là cơ quan nghiệp vụ, chuyên môn đảm nhiệm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn Quân khu 7. Đây là địa bàn bàn chiến lược có nền kinh tế năng động nhưng tiềm ẩn nguy cơ tội phạm và những vấn đề chính trị xã hội phức tạp.

Đặc biệt, trong 5 năm qua của giai đoạn 2019 - 2024, đất nước trải qua nhiều biến động trong đó đại dịch COVID-19 đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp chỉ được phép đi ra đường khi có giấy thông hành, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát là cần phải trực tiếp kiểm sát giai đoạn điều tra, xác minh.

Thời điểm dịch bùng phát, cán bộ hai cấp viện do thực hiện nhiệm vụ phải trực tiếp tiến hành hoạt động kiểm sát nên hơn 50% quân số đã bị nhiễm COVID-19, đặt ra yêu cầu bấp bách của nhiệm vụ nên vừa điều trị bệnh vừa phải thực hiện công việc tại đơn vị. Bên cạnh đó, cán bộ có chức danh tư pháp của đơn vị (Kiểm sát viên, Kiểm tra viên) thiếu hơn 60% so với biên chế; độ ngũ cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ… Do đó, quá trình tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gặp không ít những trở ngại, khó khăn do yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Tuy vậy, thời gian qua phong trào Thi đua Quyết thắng tại VKSQS Quân khu luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị, VKSQS Trung ương, cùng sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị hữu quan. Đảng ủy VKSQS Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thường xuyên, hiệu quả tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp hai cấp kiểm sát.

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua luôn gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị trung tâm của ngành và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cấp ủy, chỉ huy 2 cấp Viện thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát đúng và phù hợp tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và gắn cụ thể với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân; kịp thời ban hành hệ thống qui chế công tác thi đua khen thưởng, kiện toàn tổ thi đua khen thưởng, đúng qui định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành.

Bên cạnh đó, VKSQS Quân khu còn tổ chức phát động phòng trào Thi đua Quyết thắng hằng năm, các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm tạo khí thế thi đua sôi nổi. Công tác thi đua khen thưởng và phòng trào Thi đua Quyết thắng bám sát chủ đề, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, cuộc vận động của cấp trên và phòng trào Thi đua Quyết thắng của ngành Kiểm sát nhân dân. Nội dung thi đua tập trung đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, từ đó thúc đẩy hai cấp Viện ngày càng phát triển đi lên.

Đơn vị cũng thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, đặc biệt là trong tham mưu chỉ đạo đường lối giải quyết các vụ việc, vụ án cũng như thực hiện Đề án số 236 của Quân ủy Trung ương về “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp trong Quân đội” đối với Quân khu 7.

VKSQS Quân khu luôn quan tâm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; không để xảy ra án oan, sai, sót, lọt tội phạm. Kết quả hàng năm, đều hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu nghị quyết của Quốc hội và ngành Kiểm sát đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt so với qui định.

Động lực xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện

Phòng trào Thi đua Quyết thắng hướng vào xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong đó, tập trung đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; “5 chủ động trong công tác tư tưởng”. Các cấp ủy, chi bộ luôn thực hiện nghiêm qui chế, qui định; thực hiện tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa thành nền nếp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát quân sự có phẩm chất tốt, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả kiểm tra chính trị hàng năm tại VKSQS Quân khu 7 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, thi báo cáo viên, thi tìm hiểu đạt kết quả cao; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, có thể thấy một nét mới và tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua chính là việc tổ chức ký kết qui chế phối hợp giữa VKSQS Quân khu với VKSND TP Hồ Chí Minh và VKSND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7; cũng như sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, số hóa và khai thác tài liệu số hoá, sơ đồ hóa tư duy các vụ án, vụ việc khoa học.

Thông qua việc số hóa và ứng dụng CNTT đã giúp cho hiệu suất làm việc tăng lên đáng kể, giúp việc thống kê số liệu nhanh chóng và chính xác, đồng thời cũng là một tiêu chí để nhìn nhận năng lực công tác của cán bộ trong việc ứng dụng giải pháp công nghệ vào công việc, phù hợp với xu thế tất yếu hiện nay.

Đơn vị còn triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “3 nắm, 4 chủ động” và “Mỗi tuần một điều luật”. Theo đó, tổ chức cho cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên tập trung học tập, quán triệt, phân tích, thảo luận việc áp dụng điều luật cụ thể trong thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn trong thời gian 1 giờ/tuần gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và thực hiện các Cuộc vận động; tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật 642 giờ/32.576 lượt người tham dự.

Qua đó bổ trợ có hiệu quả cho 2 cấp Viện kiểm sát quân sự thực hiện tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng ủy hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, các VKSQS vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể Ngành KSQS Quân khu trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, VKSQS Quân khu 7 vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu và VKSND tối cao tặng Cờ thi đua, Bằng khen; các ban nghiệp vụ, các VKSQS khu vực và nhiều cá nhân được tặng nhiều cờ thi đua dẫn đầu khối, bằng khen, giấy khen, danh hiệu thi đua... Đây chính là động lực vô cùng to lớn để mỗi cán bộ, nhân viên VKSQS Quân khu tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tá Đặng Quang Hiếu - Viện trưởng VKSQS Quân khu 7