leftcenterrightdel
 Báo cáo viên Lê Tú tuyên truyền các chuyên đề pháp luật.

Để nâng cao hiểu biết về pháp luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 - Quân khu 7, Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) Quân khu 7 đã phối hợp với Sư đoàn 5 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật với 4 chuyên đề “Luật bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; “Luật phòng chống ma tuý và biện pháp tăng cường phòng chống ma tuý”; “Chương 25 BLHS - Các tội xâm phạm trách nhiệm, nghĩa vụ Quân nhân“Thông tin tình hình vi phạm, tội phạm toàn quân và lực lượng vũ trang Quân khu năm 2023 và quý I/2024”.

 Tại buổi tuyên truyền pháp luật, Báo cáo viên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức, biện pháp tuyên truyền mới,  đảm bảo phong phú, sinh động, phù hợp, thiết thực, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, góp phần hiệu quả nâng cao trình độ văn hóa pháp lý, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn 5.

leftcenterrightdel
 Trung tá Trần Kiến Quốc – Trưởng ban Kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án và khiếu tố phổ biến, giáo dục pháp luật.

Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 giới thiệu, phổ biến 4 chuyên đề trên, trong đó, tập trung giới thiệu về khái niệm, đặc điểm, nội dung cơ bản của các chuyên đề tuyên truyền, thông tin tình hình tội phạm và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quân đội nhân dân, giúp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 biết, hiểu được những quy định cơ bản của Luật bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật phòng chống ma tuý và biện pháp tăng cường phòng chống ma tuý trong toàn quân;

Thông tin các tội phạm và tình hình vi phạm toàn quân… để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn tiện “mẫu mực tiêu biểu”, đặc biệt không có cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ vi phạm kỷ luật hay vi phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tại buổi phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên đã phân tích, khái quát về quy định pháp luật của 4 chuyên đề, lấy ví dụ cụ thể để minh họa về các hành vi phạm và cũng đề ra các biện pháp khắc phục.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 dễ hình dung, dễ hiểu, dễ nhớ, nâng cao được nhận thức cũng như kiến thức về quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, giảm thiểu và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, xây dựng lực lượng vũ trang Sư đoàn 5 và lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Văn Nghiệp