Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ là thành viên trong Đoàn công tác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ thay mặt lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao đã phối hợp và có buổi làm việc với Đoàn theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực cho biết, hiện nay, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 56- NQ/TW, với mục tiêu xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Ban Cơ yếu Chính phủ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin theo Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Giới thiệu những nét khái quát về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực cho biết, trong thời gian qua, VKSND tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong công tác cơ yếu, bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND các cấp.

Do đó, Ban Cơ yếu Chính phủ mong muốn tổ chức làm việc với VKSND tối cao, nhằm đánh giá tình hình, kết quả phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin trong thời gian qua; xác định phương hướng nhiệm vụ, nhu cầu cụ thể của VKSND tối cao trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao đã trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin trong ngành KSND thời gian qua. Theo đó, Phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng VKSND tối cao, thực hiện chức năng bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành KSND; tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao về công tác cơ yếu trong toàn Ngành; trực tiếp làm công tác mã dịch cơ yếu, truyền, nhận thông tin mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND các cấp bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, trang bị các loại hình kỹ thuật mật mã của Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền và Ban Cơ yếu Chính phủ, Cơ yếu ngành KSND luôn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND các cấp.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước được lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm thực hiện đúng quy định; trong đó có việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cơ yếu. Kịp thời triển khai các văn bản quy định về quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã đến cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động cơ yếu và hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Công tác xây dựng tổ chức lực lượng, ví trí việc làm cơ yếu được chú trọng; bảo đảm biên chế làm công tác cơ yếu; công tác đào tạo nguồn nhân lực cơ yếu; công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu. Công tác bảo mật, an toàn thông tin; triển khai, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã trong ngành KSND và công tác bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực cho hoạt động cơ yếu cũng được lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo đó, lực lượng cơ yếu ngành KSND được tổ chức thống nhất chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước từ VKSND tối cao đến VKSND cấp tỉnh, tạo thành mạng liên lạc khép kín. Đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu ngành Kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến phát biểu của một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao, một số đơn vị chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao đổi về công tác cơ yếu, công tác bảo mật và an toàn thông tin; đồng thời phân tích, chỉ ra những nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước và nêu lên một số giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác bảo mật và an toàn, an ninh thông tin trong thời gian tới.

Phát biểu đáp từ và kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ cảm ơn Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đã đến thăm, làm việc với VKSND tối cao để trao đổi, định hướng về công tác cơ yếu, công tác bảo mật và an toàn, an ninh thông tin trong Ngành.

Đề cập đến một số kết quả về công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin trong ngành KSND thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, để có được kết quả tích cực trên, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo VKSND các cấp, sự cố gắng của công chức làm công tác cơ yếu trong ngành KSND còn có sự giúp đỡ rất lớn của Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu đáp từ và kết luận tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ban Cơ yếu Chính phủ đối với VKSND tối cao và tiếp thu kiến của đồng chí trưởng Đoàn và các đồng chí trong Đoàn công tác để VKSND tối cao triển khai tốt nhất công tác cơ yếu, công tác bảo mật và an toàn thông tin trong ngành KSND.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, thời gian tới VKSND tối cao tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, giúp đỡ của Ban Cơ yếu Chính phủ để hỗ trợ triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin; ứng dụng chữ kỹ số để thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực, an toàn thông tin; tiếp tục hỗ trợ củng cố phát triển mạng liên lạc của cơ yếu trong ngành KSND, cung cấp trang thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật mật mã cần thiết, hỗ trợ triển khai các giải pháp bảo mật kênh truyền, giám sát an toàn thông tin; triển khai phần mềm diệt Virus do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.

Đồng thời, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cơ yếu để đủ năng lực đảm nhận, vận hành, khai thác có hiệu qua các loại hình kỹ thuật mật mã, phục vụ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu, sau buổi làm việc, Văn phòng VKSND tối cao chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ sớm xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa VKSND tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác cơ yếu để làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện công tác về lĩnh vực cơ yếu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm chúc đồng chí trưởng Đoàn và các thành viên trong Đoàn công tác mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc vai trò, trách nhiệm là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu.

Cao Nguyên