Tới dự và chỉ đạo có Đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện nhiều phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình trật tự an toàn và phát triển kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Theo đó, các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XIII đề ra đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2020 - 2022 VKSND tỉnh Thanh Hóa được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua ngành và nhiều danh hiệu thi đua khác. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, hằng năm, có từ 20 - 22% đảng viên được khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 7 lượt chi bộ được khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đảng bộ VKSND tỉnh liên tục được Đảng ủy Khối khen thưởng “Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”. Đặc biệt năm 2022, Đảng bộ VKSND tỉnh vinh dự là tổ chức cơ sở đảng duy nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó các báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thuận lợi và khó khăn, bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp chủ yếu để khắc phục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra trong cả nhiệm kỳ.

Phần thảo luận, các đại biểu đều nhất trí với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận công tác chuẩn bị của Đảng uỷ VKSND tỉnh, các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng thời đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ VKSND tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà chi bộ cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Các đại biểu cũng đã làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh cho rằng những kết quả nổi bật của Đảng bộ VKSND tỉnh trong thời gian qua là kết quả sự đồng sức, đồng lòng của Đảng ủy, của toàn thể đảng viên và quần chúng cơ quan.

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, đối với ngành KSND; đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm để xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hoàng Yến - Đức Hải