Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hường – Phó Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên, đồng chí Phan Văn Kỷ - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy , Viện trưởng; các đồng chí Vũ Trung Thành, Vi Văn Hải, Nguyễn Hữu Sơn – Phó Viện trưởng cùng toàn thể Đoàn viên công đoàn VKSND tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội.

 Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn VKSND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của tỉnh; Nghị quyết của Đảng bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Viện KSND tỉnh lần thứ XXVII đề ra.

Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, 100% đoàn viên công đoàn đã tham gia đóng góp các loại quỹ do công đoàn các cấp phát động, vận động ủng hộ gia đình công chức trong ngành bị thiên tai, bị bệnh hiểm nghèo, ủng hộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, ủng hộ xã nghèo Phình Sáng huyện Tuần Giáo, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó…với tổng số tiền trong  nhiệm kỳ là hơn 608 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Văn Kỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
leftcenterrightdel
 (Đồng chí Nguyễn Thanh Hường Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Tổng kết các phong trào thi đua, với thành tích đạt được trong công tác,… Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh được tặng 2 bằng khen 2 giấy khen của Công đoàn các cấp cho tập thể và 3 bằng khen, 2 giấy khen cho cá nhân. Đơn vị VKSND tỉnh Điện Biên đã đạt 5 năm liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xét tặng 3 cờ thi đua của ngành KSND; có 1 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng nhất, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được VKSND tối cao tặng cờ thi đua cho 10 lượt tập thể cấp phòng, tặng Bằng khen cho 40 lượt tập thể, 134 lượt cá nhân; được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 10 lượt tập thể, 16 lượt cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Kỷ - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hường – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã biểu dương những kết quả Công đoàn VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn VKSND tỉnh cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, công chức, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn.

Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua do cơ quan và tổ chức công đoàn phát động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên báo cáo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH công đoàn.
leftcenterrightdel
 Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức và người lao động; chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong đoàn viên, công chức và người lao động.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nữ công và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Công đoàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ Công đoàn; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sau đại hội tập trung xây dựng chương trình hoạt động và cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng năm để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Bùi Thắng – Sao Mai (Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Điện Biên)