Đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023

Theo nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn VKSND TP Hà Nội, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ cơ quan VKSND TP cũng như Công đoàn viên chức TP Hà Nội, Công đoàn cơ quan VKSND TP Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn VKSND TP Hà Nội đã tăng cường công tác duy trì, đẩy mạnh phong trào CCNLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của CCNLĐ được nâng cao; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh; công tác vận động ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn VKSND TP Hà Nội.

Các phong trào thi đua được phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, CCNLĐ hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động, đã động viên CCNLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đặc biệt, thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, coi đây là nội dung then chốt để thu hút đông đảo CBCCVCLĐ tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn.  Các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện được quan tâm, triển khai. Một số hoạt động tri ân được tổ chức: dâng hương, thăm hỏi, động viên và tặng quà tại các Trung tâm điều dưỡng người có công được tổ chức thường xuyên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, đã triển khai vận động CBCCVCLĐ đóng góp ủng hộ các Quỹ: Vì biển đảo Việt Nam; Đền ơn đáp nghĩa; Vì người nghèo; Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm và Quỹ Bảo trợ trẻ em; Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; Quỹ Xã hội...số tiền trên  455 triệu đồng. Hỗ trợ 1 đoàn viên bị tai nạn giao thông số tiền 130 triệu đồng. Phối hợp với Hội doanh nghiệp Hà Nội ở Bắc Giang chung tay “giải cứu” trên 3,9 tấn nông sản..

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Công đoàn VKSND thành phố Hà Nội.

Với những kết quả trên, sơ kết 5 năm (2017-2022) thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 3/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”:  Đơn vị đã tổng hợp, báo cáo gửi cấp trên, đã được Công đoàn viên chức thành phố đánh giá cao và tặng Giấy khen cho tập thể và 1 cá nhân của đơn vị.  Tháng 6/2022, Công đoàn VKS hoàn thành chỉ tiêu được Công đoàn cấp trên tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan rà soát, tổng hợp đề xuất và được Công đoàn viên chức thành phố biểu dương, xét tặng danh hiệu đối với 01 “Sáng kiến Thủ đô”.

Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn VKSND TP Hà Nội thống nhất lấy chủ đề là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Nhiệm kỳ mới, Công đoàn VKSND TP Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp điều hành của Ban chấp hành Công đoàn VKSND thành phố Hà Nội và các Tổ công đoàn trực thuộc, xây dựng tổ chức Công đoàn. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết của đoàn viên, CCNLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thành công chủ đề Đại hội nhiệm kì 2023-2028.

leftcenterrightdel
 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn VKSND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Để thực hiện tốt khẩu hiệu hành động đặt ra, Công đoàn cơ quan VKSND TP Hà Nội cũng đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến 100% đoàn viên công đoàn; 100% các Tổ công đoàn phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp: lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua; Người tốt việc tốt… Hàng năm, tổ chức Hội nghị CCNLĐ, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Hàng năm, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Công đoàn VKSND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo VKSND TP Hà Nội và Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Phấn đấu có từ 90% Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có Tổ công đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn VKSND thành phố Hà Nội giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn; Hoàn thành dự toán tài chính Công đoàn hàng năm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TP Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, hoạt động công đoàn cần được làm tốt hơn nữa mọi mặt công tác, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tại Đại hội này, các đại biểu có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn viên chức TP Hà Nội, tôi đề nghị các đồng chí bầu cử nghiêm túc, có cơ cấu, Ban chấp hành mới gồm các lãnh đạo viện, lãnh đạo phòng, tỉ lệ công đoàn viên nữ, để Ban chấp hành nhiệm kỳ mới làm tốt những nhiệm vụ đã đề ra, đưa hoạt động công đoàn tiếp tục phát triển.

leftcenterrightdel
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Công đoàn VKSND thành phố trách nhiệm, chu đáo và nghiêm túc về mọi mặt, tài liệu, nghị quyết cho đại hội và cả về công tác nhân sự. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh, với các thành viên Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn VKSND TP Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết đề ra.

Đại hội Công đoàn cơ quan VKSND TP Hà Nội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND TP. Hà Nội.

Nhóm PV