Theo báo cáo của Cục 2, so với cùng kỳ, khối lượng công việc 6 tháng đầu năm 2021 của đơn vị tăng nhiều, nhất là các nhiệm vụ về công nghệ thông tin như: Đề án “Cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân”; “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030”...

Cùng với đó, Cục 2 phải thực hiện cung cấp nhiều báo cáo thống kê số liệu phục vụ việc sơ kết, tổng kết lý luận và thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Trong điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; phần lớn các hội nghị, hội thảo, cuộc họp chuyển sang hình thức trực tuyến dẫn đến khối lượng công việc tăng… Tuy nhiên, các nhiệm vụ công tác thường xuyên, các nhiệm vụ theo chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm và các nội dung yêu cầu, chỉ đạo khác của lãnh đạo VKSND tối cao đều được Cục 2 thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Cục 2, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để đạt được những kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo.

Đồng tình với đánh giá của Cục 2 về những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Cùng với đó, Cục 2 cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động; hoàn thành các loại báo cáo công tác thống kê và công nghệ thông tin; nghiên cứu xây dựng các Đề án: “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030”; “Cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Mặt khác, đơn vị cần tham mưu xây dựng, trình lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành Kế hoạch chuyển đổi số; phối hợp thực hiện các dự án đầu tư về công nghệ thông tin năm 2021; đồng thời, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ thống kê, công nghệ thông tin, ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ về công tác này trong ngành Kiểm sát nhân dân…

P.V