VKSND tối cao vừa có Văn bản số 2792/VKSTC-V8 do Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ký ban hành, về việc triển khai thi hành Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2021).

leftcenterrightdel
Quang cảnh Họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2021.    Ảnh: PV 

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp:

Quán triệt đầy đủ, kịp thời Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá đến công chức, Kiểm sát viên trong toàn Ngành, đảm bảo việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, truyền thống dân tộc và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đối với người phạm tội; nắm vững các quy định về đối tượng, điều kiện đặc xá, các trường hợp không được đề nghị đặc xá và trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị đặc xá tại các văn bản nêu trên để triển khai thi hành Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đạt kết quả tốt.

Kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 30 Luật Đặc xá và điểm e mục 1 phần V Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá về trách nhiệm của VKSND tối cao trong kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, cụ thể:

Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương có trách nhiệm tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện nhiệm vụ kiểm sát lập hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý.

Thực hiện, hướng dẫn việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 37 của Luật Đặc xá.

VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp quân khu có trách nhiệm kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu theo quy định tại Điều 30 Luật Đặc xá.

Căn cứ khoản 5 Điều 15 Luật Đặc xá, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về kết quả lập danh sách, hồ sơ người được đề nghị đặc xá đối với phạm nhân đang chấp hành án và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu thì VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp quân khu có trách nhiệm tiến hành kiểm sát trước khi gửi Tổ thẩm định liên ngành.

VKS có thẩm quyền kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đặc xá và Tổ thẩm định liên ngành nhằm quản lý tình hình, thời điểm có kết quả lập hồ sơ, danh sách và thời điểm thẩm định để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát.

Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 37 của Luật Đặc xá.

Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá phải đảm bảo chặt chẽ về điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đặc xá và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá. Những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá phải được lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định. Phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm trong công tác đặc xá để yêu cầu, kiến nghị khắc phục và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm Điều 7 Luật Đặc xá; đồng thời báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) và Hội đồng tư vấn đặc xá để chỉ đạo.

Phối hợp kịp thời quá trình kiểm sát lập hồ sơ đề nghị đặc xá

Văn bản hướng dẫn nêu rõ, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao (Vụ 7, Vụ 8, Vụ 11); VKSND cấp cao 1, 2, 3 phối hợp với các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, TAND cấp cao trong việc lập danh sách, thông báo kịp thời cho Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá và các cơ sở giam giữ phạm nhân biết những đối tượng mà Bản án hoặc Quyết định của Tòa án đối với họ đang bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác.

VKSND và VKS quân sự các cấp phối hợp với TAND, Tòa án quân sự và Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp lập danh sách thông báo kịp thời cho VKSND tối cao (Vụ 8) và các trại giam, trại tạm giam những đối tượng mà Bản án hoặc Quyết định của Tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác, để không lập hồ sơ đề nghị đặc xá và đưa ra khỏi danh sách đề nghị đặc xá.

VKSND tối cao phối hợp với TAND tối cao và Bộ Công an trong việc lập và tập hợp hồ sơ, lập danh sách người thuộc diện đề nghị đặc xá đối với các đối tượng được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 5 Quyết định về đặc xá số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người đang chấp hành án phạt tù chung thân nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp quân khu phối hợp với Tòa án cùng cấp trong việc tổng hợp hồ sơ, phiếu và lập danh sách đề nghị xét đặc xá đảm bảo theo quy định của pháp luật và báo cáo ngay (qua fax) về VKSND tối cao (Vụ 8) để kịp thời phối hợp với TAND tối cao trình Hội đồng tư vấn đặc xá xét, đề nghị.

leftcenterrightdel
Đặc xá tha tù trước thời hạn là một chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. (ảnh minh họa) 

Cũng theo Văn bản, Vụ 8 và Vụ 11 phối hợp kiểm tra, xác định các trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền bồi thường thiệt hại, án phí, nghĩa vụ dân sự khác hoặc chưa xong nhưng vẫn được xem xét đề nghị đặc xá nếu có đủ điều kiện khác nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện được đề nghị đặc xá theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước.

Văn bản hướng dẫn cũng lưu ý, trong quá trình kiểm sát lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thẩm định hồ sơ đặc xá, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự Trung ương (Phòng 4) kịp thời báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) những vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá chỉ đạo, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Viện trưởng cũng yêu cầu, sau lễ công bố đặc xá, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự Trung ương tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của VKS trong công tác đặc xá; đề nghị và quyết định khen thưởng theo thẩm quyền những đơn vị và cá nhân có thành tích; đồng thời, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ trong công tác đặc xá; Báo cáo kết quả đặc xá gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 8) để tổng hợp báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá.

Vụ 8 kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá tại 12 trại giam và 2 trại tạm giam thuộc Bộ Công an;

VKSND tối cao phân công VKSND cấp tỉnh kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá tại 42 trại giam, 2 trại tạm giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn  để tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả về VKSND tối cao (Vụ 8) trước ngày 22 tháng 7 năm 2021;

 Vụ 8 kiểm sát việc thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại 5 trại giam thuộc Bộ Công an;

VKSND tối cao phân công VKSND cấp tỉnh tổ chức kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá tại 49 trại giam và 4 trại tạm giam thuộc Bộ Công an, VKSND cấp tỉnh chủ động tổ chức kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá tại Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh và TAND tỉnh bảo đảm chính xác, đúng quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 24 Luật Đặc xá.

 

PV