leftcenterrightdel
Chi đoàn VKSND thành phố Hà Tĩnh sinh hoạt điểm tháng 3. 

Do hạn chế các hoạt động tập trung đông người, Tháng Thanh niên năm 2020 của Chi đoàn VKSND thành phố Hà Tĩnh thực sự khác biệt với những hoạt động nổi bật. Được giao phụ trách quản lý trang Facebook của đơn vị VKSND thành phố Hà Tĩnh theo chỉ đạo của Thành ủy, Chi đoàn đã kịp thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, định hướng thông tin bằng nhiều kênh phong phú, đặc biệt phát huy vai trò, hiệu quả của mạng xã hội. Ban chấp hành Chi đoàn đã nghiên cứu, sàng lọc thông tin, kịp thời đăng bài trên trang facebook, đồng thời việc các đoàn viên trong chi đoàn tương tác hiệu quả với trang facebook trên đã tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Chi đoàn VKSND thành phố Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên trên tinh thần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Chi đoàn cũng đã kịp thời điều chỉnh quy mô ra quân các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chú trọng triển khai theo các đội hình nhỏ để tránh tập trung đông người. Phối hợp với đoàn phường Đại Nài tiến hành treo pano tuyên truyền phòng, chống dịch và Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 25/3/2020 Ban chấp hành Chi đoàn cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Buổi sinh hoạt đã một lần nữa ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ, quyền hạn, mục tiêu và trách nhiệm của đoàn viên trong tình hình mới. Buổi sinh hoạt cũng đã ôn lại quá trình hoạt động của Chi đoàn VKSND thành phố Hà Tĩnh kể từ khi tách ra từ Chi đoàn VKSND tỉnh đến nay.

Trong thời gian tới, cụ thể theo tình hình diễn biến của dịch bệnh covid-19 trên cơ sở sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Chi bộ, Chi đoàn VKSND thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đề ra các kế hoạch triển khai hoạt động cụ thể chung tay mùa dịch, để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa nhất của tuổi trẻ.

Thương Huyền