leftcenterrightdel
Cán bộ, người lao động VKSND huyện Hương Sơn ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Viện trưởng VKSND huyện Hương Sơn cho biết, trong bối cảnh tốc độ các ca nhiễm có nguy cơ lan rộng, nhiều quốc gia đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về kinh tế, y tế nghiêm trọng thì những đóng góp, ủng hộ này cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là hết sức thiết thực, góp phần đồng hành cùng Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với việc ủng hộ trực tiếp ít nhất một ngày lương, mỗi cán bộ, người lao động VKSND huyện Hương Sơn phải là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, tiếp tục có những hoạt động thường xuyên, tích cực và quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Cảnh Hoàng