leftcenterrightdel
Thực hiện việc đo thân nhiệt và rửa tay cho công chức trước khi vào cơ quan. 

Ngay từ tháng 2/2020, VKSND tỉnh Bình Phước đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch như: Cấp khẩu trang kháng khuẩn và trang bị dung dịch rửa tay kháng khuẩn trong trụ sở cơ quan để toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phòng, chống dịch Covid -19; xây dựng phương án phòng, ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn VKSND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phòng chống dịch.

Ngày 26/3/2020, VKSND tỉnh Bình Phước tiếp tục trang bị máy đo thân nhiệt, tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dich sát khuẩn, đeo khẩu trang cho công chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác trước khi vào trụ sở cơ quan. VKSND tỉnh Bình Phước cũng đã cung cấp cho 11 VKSND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh máy đo thân nhiệt, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.


Trần Nam