(BVPL) - Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) là  một trong những địa điểm được chọn để tiếp nhận, cách ly khoảng 250 công dân Việt Nam trở về nước. Những người trong khu cách ly được lực lượng bộ đội nấu ăn và mang đến tận nơi cho từng cá nhân, được chăm sóc y tế và tự do chơi thể thao ngoài trời ở khu vực cách ly.