(BVPL) - Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm chung tay cùng với thành phố và cả nước tham gia phòng chống dịch bệnh, các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tình nguyện may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân.