Quyết định nêu rõ: Thành lập Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XII” năm 2023, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng ban.

2. Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Phó Trưởng ban.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao, thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao, thành viên.

6. Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, thành viên.

7. Đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, VKSND tối cao, thành viên.

8. Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

9. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

10. Đồng chí Trần Trân Định, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

11. Đồng chí Phan Văn Tâm, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, thành viên.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao, Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với Đoàn VKSND tối cao, đơn vị nhất toàn đoàn tại Hội thao ngành KSND năm 2022. 

12. Đồng chí Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, thành viên.

13. Đồng chí Nguyễn Hải Tuấn, Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, thành viên.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chánh Văn phòng VKSND thành phố Đà Nẵng, thành viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Thư ký Phó Viện trưởng VKSND tối cao, thành viên.

16. Đồng chí Trần Thị Phượng, Trưởng phòng Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

17. Đồng chí Tạ Hải Tú, Trưởng phòng Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

18. Đồng chí Lã Đình Thảo, Phó Trưởng phòng Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

19. Đồng chí Trần Thị Ngọc, Kế toán trưởng Báo Bảo vệ pháp luật, thành viên.

Ban Tổ chức Hội thao có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện kế hoạch, tổ chức thành công Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật”. Các đơn vị chủ trì, phối hợp tự thành lập các tiểu ban phục vụ Hội thao theo kế hoạch. Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tự giải thể sau khi kết thúc Hội thao.

Viện trưởng VKS quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem nội dung Quyết định tại đâyquyet-dinh.pdf

BVPL