leftcenterrightdel
 Thượng tá Ngô Hồ Sang - Viện trưởng VKSQS Khu vực 73 công bố quyết định kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 4, Quân khu 7.

Tại các Cơ quan điều tra hình sự, Đoàn kiểm sát đã nghe Thủ trưởng các Cơ quan điều tra báo cáo về việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong năm 2023. Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra các sổ sách, hồ sơ giải quyết của cơ quan Điều tra, nghe các cán bộ điều tra trực tiếp giải trình về các nội dung trong hồ sơ, sổ sách.

Quá trình kiểm sát nhận thấy các Cơ quan Điều tra hình sự trên địa bàn đã thực hiện tương đối tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017 TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSND tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các sổ sách được cập nhật đầy đủ, đúng cột mục theo mẫu, hồ sơ  các vụ việc tiếp nhận được lập chặt chẽ. Đoàn kiểm sát chưa phát hiện việc bỏ lọt tội phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng hoạt động tố tụng.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực – Binh đoàn 16 báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm sát.

Tuy nhiên qua quá trình kiểm tra vẫn phát hiện một số sai sót của Cơ quan điều tra như chưa gửi tài liệu đúng thời hạn quy định tại Khoản 5, Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự cho Viện kiểm sát; chưa gạch chéo phần dư của Biên bản ghi lời khai, nội dung vụ việc ghi trong sổ theo dõi, tiếp nhận tin báo chưa đầy đủ; việc phối hợp với  Cơ quan Cảnh sát điều tra của địa phương trong việc chuyển một số tin báo thuộc thẩm quyền của Điều tra hình sự Quân đội còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết tin báo, vụ việc.

Trần Quyết