Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền, ngày 18/5/2023, VKSQS Trung ương đã tố chức Lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền tại các Viện kiểm sát quân sự. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel
Cán bộ VKSQS Khu vực 43 tham gia tập huấn trực tuyến do VKSQS Trung ương tổ chức.

Trong 5 năm thực hiện Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND ban hành, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 - Quân khu 4 đã đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, ngôn ngữ viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền khi viết tin, bài gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Kiểm sát luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?”. Sáu tháng đầu năm 2023, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 đã viết được 15 tin bài gửi các báo và tạp chí. Do đặc thù tính chất công việc của cán bộ, Kiểm sát viên thường xuyên tập trung chuyên môn, chưa có nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng và trang bị kiến thức về phương pháp khi viết tin, bài nên số lượng tin, bài còn hạn chế.

leftcenterrightdel
 Cán bộ VKSQS khu vực 43 đang lên trang báo điện tử Bảo vệ pháp luật (baovephapluat.vn) để nghiên cứu, trau dồi kỹ năng viết tin, bài.

Sau hội nghị tập huấn, Viện kiểm sát quân sự khu vực 43 sẽ lĩnh hội và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí, tạo được sự lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp tục đổi mới các phương pháp để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp kết hợp với đẩy mạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Thái