leftcenterrightdel
Đồng chí Tống Việt Nhân – Phó viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho triển khai Quyết định và kế hoạch kiểm sát.

Qua quá trình kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho thực hiện tốt việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam: Khi tiếp nhận hồ sơ của người bị tạm giữ, tạm giam; Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho có thực hiện đầy đủ các thủ tục của người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đúng theo quy định.Việc giam giữ đảm bảo diện tích 2m2/người và thực hiện các chế độ cấp phát cho người bị tạm giữ, tạm giam đúng quy định.

 Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, nhận thấy việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho còn có những hạn chế, tồn tại như sau: Phiếu khám sức khỏe xác định người bị tạm giam có sử dụng ma túy nhưng trong hồ sơ chưa thể hiện việc nhà tạm giữ tiến hành xét nghiệm HIV cho người bị tạm giam; Hồ sơ tạm giữ, tạm giam không có biên bản kiểm tra thân thể,… là chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BTY ngày 22/01/2015 hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và khoản 2 Điều 16 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND TP Mỹ Tho đã ban hành kết luận, kiến nghị bằng văn bản yêu cầu Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho khắc phục các vi phạm và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát.

Thanh Phong - Nguyễn Tỉnh