Trong năm 2019, Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng có nhiều giải pháp đột phá về nội dung, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu trong chương trình công tác đã đề ra.

Công tác Tổ chức cán bộ được phối hợp kiện toàn đồng bộ, các chức danh lãnh đạo quản lý và cấp ủy các Chi bộ được kịp thời bổ sung đảm bảo số lượng và chất lượng. Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ và của các chi ủy, chi bộ trực thuộc ngày càng đi vào nề nếp; nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt ngày càng phong phú, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Công tác chính trị tư tưởng, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung. Các hội nghị học tập chuyên đề được tổ chức đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của Đảng ủy cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên được coi trọng; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

Trong năm 2020, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác tư pháp và của ngành; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ xét xử đối với các VKS các địa phương.

Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng chỉ đạo các Chi bộ tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt. Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó, phấn đấu được công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Về những kết quả mà Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đạt được trong năm qua, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thực hiện trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Vì vậy, để xây dựng Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh thì nhiệm vụ đầu tiên cần phải xác định quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy VKSND tối cao và của Ngành về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy các cấp; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành, của cơ quan, đơn vị, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Vũ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo công tác Đảng của Đảng bộ năm 2020

Theo đồng chí Phan Vũ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, năm 2020, Đảng ủy VKSND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong đơn vị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung chỉ đạo thực hiện đại hội Đảng theo kế hoạch đã đề ra. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, tạo không khí thoải mái cho đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành và công tác tổ chức cán bộ cần có sự gắn kết để phân loại và đánh giá chất lượng cán bộ một cách tổng quát. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành KSND.

Xuân Nha