leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Cần (bên phải) nhận bàn giao công tác từ đồng chí Nguyễn Quang Dũng (bên trái) 

Ngày 27/3, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Cần - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kể từ ngày 1/4/2020. Đồng chí Phạm Văn Cần được điều động giữ chức vụ Viện trưởng thay thế đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã đến nhận công tác tại VKSND tối cao.

Trước đó, ngày 26/3/2020, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) - VKSND tối cao kể từ ngày 1/4/2020.

Trong ngày 27/3, đồng chí Nguyễn Quang Dũng đã thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ đối với đồng chí Phạm Văn Cần tại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Năm 2014, đồng chí Phạm Văn Cần giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng. Ngày 27/1/2014, Viện trưởng VKSND tối cao có Quyết định số 21/QĐ-VKSTC-V9 về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Cần giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 15/2/2014. Đồng chí Phạm Văn Cần giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị cho đến trước khi nhận chức vụ mới là Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trong đợt bổ nhiệm lần này.

Xuân Nha