Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những mặt công tác của ngành kiểm sát và được quy định tại Điều 6 Luật tổ chức VKSND năm 2014. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị Quân đội là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho mọi quân nhân chấp hành nghiêm túc quy định đơn vị, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của Quân đội và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Kiểm sát Quân sự (VKSQS) Quân khu 2 thường xuyên chỉ đạo, Lãnh đạo VKSQS Khu vực 23 tăng cường công tác phối hợp tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đơn vị trên địa bàn phụ trách.

leftcenterrightdel
 VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trung đoàn 471

VKSQS Khu vực 23 là đơn vị có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong Quân đội trên địa bàn 3 tỉnh biên giới phía Tây bắc của Quân khu 2 gồm Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, đây là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, đa phần hạ sĩ quan, chiến sĩ là con em vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn, có mặt bằng dân trí không đồng đều, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của các đơn vị.

Trong năm 2018 VKSQS Khu vực 23 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là một trong những mặt công tác quan trọng trong năm của cơ quan, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện, mở rộng phạm vi tiến hành đến Ban CHQS các huyện và các đơn vị chủ lực trên địa bàn.

Tổng kết số liệu năm 2018 VKSQS Khu vực 23 đã phối hợp với Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn tổ chức được 20 buổi tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 15.266 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia.

leftcenterrightdel
 Thiếu tá Đỗ Minh Hưởng, Viện trưởng VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ

Nội dung tuyên tuyền tuyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Bộ Quốc phòng như: Thông tư 192/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn, thẩm quyền xử lý kỷ luật trong BQP; Thông tư số 64/2018/TT-BQP, ngày 15/5/2018 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 26/11/2016 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị 118-CT/QUTW ngày 20/02/2017 của Quân ủy trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay và các quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật trợ giúp pháp lý; Quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự

Ngoài ra đơn vị còn tập trung tuyên truyền về nhận diện hoạt động tín dụng đen và biện pháp phòng ngừa; Thông báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội trên địa bàn Quân khu, đề xuất những biện pháp phòng ngừa đối với các đơn vị…

Thông qua các buổi tuyên tuyền đã giúp cán bộ, chiến sĩ nắm được các quy định của pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và điều chỉnh hành vi trong các mối quan hệ đồng chí, đồng đội cũng như các mối quan hệ xã hội khác.

leftcenterrightdel
 VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trung đoàn 471

Phương pháp tuyên truyền được tiến hành đa dạng, phát huy hiệu quả các trang thiết bị được trang cấp, sử dụng máy trình chiếu tạo hình ảnh sinh động, kết hợp giới thiệu các nội dung trong bài giảng với phân tích, lấy ví dụ các vụ án, vụ việc thực tế điển hình xảy ra trên địa bàn để phân tích hành vi của người phạm tội, làm cho đối tượng được tuyên truyền nắm chắc các quy định của pháp luật về những hành vi được thực hiện, hành vi bị nghiêm cấm…

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần quan trọng, phòng ngừa có hiệu quả tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội trong các đơn vị trên địa bàn. So với cùng kỳ năm 2017 và những năm gần đây, năm 2018 tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể, chỉ xảy ra một số vụ vi phạm pháp luật, tuy nhiên chủ yếu là các vụ vi phạm hậu quả ít nghiêm trọng với lỗi vô ý, không có thiệt hại về người, giá trị tài sản thiệt hại không lớn.

Công tác tuyên, truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của VKSQS Khu vực 23 đạt được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự trung ương, lãnh đạo VKSQS Quân khu 2, sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu 2 và sự phối hợp tích cực của Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn như Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Trung đoàn 82 – Quân khu 2…

Đại úy Nguyễn Trọng Việt
Phó Viện trưởng VKSQS Khu vực 23