leftcenterrightdel
Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.  

Theo Quyết định số 646/QĐ-CTHADS ngày 4/9/2020, của Cục THADS tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản và Quyết định về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 3 bản án đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản của 6 quyết định THADS. Trong số các vật chứng, tài sản bị tiêu hủy có 3374,7 gam Methamphetamine; 1431,3g heroin và 26 hạng mục vật chứng, tài sản không còn giá trị sử dụng.

Tại địa điểm tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu từng bản án, quyết định, kiểm tra tình trạng niêm phong các vật chứng, tài sản. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản, Hội đồng tiêu hủy xác định đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng bản án của TAND tỉnh Điện Biên và Quyết định chuyển giao vật chứng của VKSND tỉnh Điện Biên. Đồng thời, mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với biện pháp đốt cháy thành than những vật dễ cháy, đập vỡ, bẻ cong làm biến dạng những vật không đốt cháy được.

Quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản được tiến hành dưới sự chứng kiến của các thành viên hội đồng và Kiểm sát viên. Qua kiểm sát nhận thấy, thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự, thủ tục tiến hành tiêu hủy, Cục Thi hành án đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 125 Luật THADS, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật THADS.

Phạm Thu Hằng