Ngay sau khi công bố Quyết định kiểm sát đột xuất, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra từng buồng tạm giữ, tạm giam; gặp, hỏi một số người đang bị tạm giam. Sau đó yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố cung cấp hồ sơ, sổ sách liên quan và báo cáo về việc thực hiện chế độ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Bá Đoàn – Phó viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất. 

Qua kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã cơ bản thực hiện đúng các quy định về quản lý giam giữ, tuần tra, canh gác. Hệ thống sổ sách, hồ sơ được thiết lập đầy đủ, cập nhật kịp thời. 

Bên cạnh những ưu điểm, Nhà tạm giữ Công an thành phố vẫn còn những tồn tại, vi phạm, đó là: Điều chuyển người bị tạm giam sang buồng giam khác mà không có Quyết định bố trí giam giữ; việc gặp thân nhân của người bị tạm giữ, tạm giam một số trường hợp còn chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 8 Điều 3, Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí trưởng đoàn kiểm sát đề nghị Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu thực hiện đúng quy định; tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong thời gian tới và khắc phục những vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý giam giữ; thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam để công tác này ngày càng hiệu quả.

Ngọc Trang