leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Sốp Cộp kết luận cuộc kiểm sát. 
Kết quả kiểm sát cho thấy: Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc bắt, tạm giữ 04 trường hợp bảo đảm theo luật định, cả 4 trường hợp đều được Đồn Biên phòng khởi tố vụ án, qua đó bảo đảm giữ vững an ninh, mốc giới tại hai xã vùng biên Nậm Lạnh và xã Mường Và.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác tiếp nhận nguồn tin của đơn vị như: không có hòm thư để tiếp nhận nguồn tin ở ngoài cổng; việc cập nhật sổ theo dõi công tác bắt, tạm giữ không đầy đủ, 2 buồng tạm giữ không bảo đảm điều kiện theo quy định, việc niêm yết thông tin về trợ giúp pháp lý tại buồng tạm giữ chưa được thực hiện, không có biên bản bàn giao người bị tạm giữ cho cán bộ trực buồng tạm giữ, hồ sơ lưu trữ không được đánh số bút lục và bảng kê tài liệu…

Tin, ảnh: Quàng Văn Cuộc