Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án về ma túy, VKSND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhận thấy: Nguyên nhân của việc gia tăng tội phạm về ma túy là do sự khó khăn về kinh tế và trình độ dân trí còn thấp, bởi buôn bán trái phép ma túy đem lại lợi nhuận bất chính rất cao. Việc tái phạm của các đối tượng đã có tiền án về ma túy là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần làm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Vì lẽ đó, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh.

Các cấp, các ngành, đoàn thể thấy rõ tính cấp bách của công tác này nhưng chuyển biến thành hành động cụ thể còn hạn chế, một số cơ quan, đơn vị còn ỷ lại cho các ngành chức năng. Do đó, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp, thế trận liên hoàn trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục, đồng bộ để làm chuyển biến nhận thức và đồng hành của các cấp, các ngành, đoàn thể và cán bộ, nhân dân về hiểm họa ma túy.

Công tác đấu tranh của lực lượng chức năng chưa đủ mạnh, do lực lượng mỏng, phương tiện khoa học kỹ thuật, kinh phí đầu tư, hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự còn nhiều bất cập, nhất là quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke chưa chặt chẽ để tội phạm lợi dụng hoạt động, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
Đối tượng Vũ Thị Kim Liên bị bắt giữ cùng tang vật là 1,6kg ma túy đá. 

Nhận thấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là trách nhiệm chung của toàn thể các ngành, cơ quan, trên địa bàn huyện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tại địa phương trong thời gian tới, VKSND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ban hành kiến nghị đề xuất một số giải pháp để Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh nghiên cứu chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện một số vấn đề như:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, phát huy vai trò truyền thông của các tổ chức đoàn thể cơ sở. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh học đường, xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng giảng dạy pháp luật về phòng, chống ma túy trong tất cả các cấp học. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống ma túy, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy ở cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy: Lực lượng Công an cần chủ động công tác tham mưu đề xuất và phối hợp, kết hợp hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác có chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện, quản lý sau cai nghiện và tạo điều kiện hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Các ngành: Công an, Kiểm sát, Tòa án căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp chặt chẽ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ngăn chặn có hiệu quả vấn nạn ma túy tràn vào địa bàn huyện. Điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh đối với tội phạm ma túy, chú trọng công tác xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa. Tăng cường các biện pháp quản lý cư trú, không để tội phạm ma túy và các đối tượng xấu có cơ hội lôi kéo, kích động làm gia tăng người nghiện mới.

Kim Hằng

Tính từ ngày 01/12/2016 đến ngày 30/11/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố 61 vụ/86 bị can; trong đó, tội phạm về ma túy khởi tố 07 vụ/08 bị can (chiếm 11,5% tổng số vụ án đã khởi tố năm 2017, tăng 06 vụ/07 bị can so với cùng kỳ năm 2016).