leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Qua công tác kiểm sát người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại các UBND phường, xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh, VKSND TP Hà Tĩnh nhận thấy: trong thời gian qua, tình hình người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách ngày càng gia tăng. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, có 4 bị án đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo về các tội Đánh bạc, Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian thử thách 4 bị án này lại tiếp tục phạm tội mới cùng với loại tội đã được hưởng án treo.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc phối hợp giữa UBND phường, xã với các phòng, ban, ngành trên địa bàn thành phố và gia đình người chấp hành án trong việc giám sát, giáo dục bị án chưa tốt; công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với người được hưởng án treo của UBND phường, xã chưa chặt chẽ; trách nhiệm của người được phân công giám sát, giáo dục chưa cao; người phải thi hành án không chấp hành các quy định pháp luật.

Để công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo tại các UBND phường, xã đảm bảo đúng quy định pháp luật, VKSND TP Hà Tĩnh kiến nghị Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo các UBND cấp xã, phường và các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đoàn thể tăng cường các hình thức tuyên truyền pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với người thi hành án treo vi phạm nghĩa vụ; tăng cường phối hợp, quản lý, giám sát giáo dục đối với người được hưởng án treo, có biện pháp giáo dục, phòng ngừa không để bị án phạm tội mới trong thời gian chấp hành án. Đồng thời chỉ đạo Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm nhằm hạn chế tội phạm, vi phạm pháp luật trong đó tập trung các đối tượng có tiền án, tiền sự để điều tra, xử lý nghiêm minh.

Trần Thanh Tâm