leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ - Công an thị xã Quảng Yên. 

Theo đó, ngày 7/7/2022, trong buổi làm việc, ông Nguyễn Khánh Toàn - đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ - Công an thị xã Quảng Yên, đã báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam. Hiện Nhà tạm giữ có 72 đối tượng gồm: 01 người tạm giữ, 67 người bị tạm giam và 04 phạm nhân thi hành án tại Nhà tạm giữ.

Qua công tác kiểm tra thấy, trong các buồng tạm giữ, tạm giam sạch sẽ, đủ nước sinh hoạt. Tuy nhiên tại buồng tạm giữ tại hai dãy nhà A1 hiện đang tạm giam 12 người, buồng tạm giữ dãy nhà A2 hiện đang tạm giữ, tạm giam chung 12 người. Điều này không đảm bảo diện tích nằm tối thiểu đối với 01 người bị tạm giữ, tạm giam.

Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam báo cáo do thực trạng diện tích nhà tạm giữ Công an thị xã nhỏ, lượng người bị tạm giữ, tạm giam quá đông nên mới xảy ra tồn tại nêu trên.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành kết luận, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, vi phạm của đơn vị được kiểm sát; đồng thời yêu cầu Nhà tạm giữ Công an thị xã khắc phục những vi phạm, tồn tại để công tác quản lý giam giữ và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân ngày càng có hiệu quả tốt hơn.

Nguyễn Toàn