leftcenterrightdel
TAND huyện Cao Lãnh xét xử một vụ tranh chấp đất đai. 

Theo đó, qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai, VKSND huyện Cao Lãnh nhận thấy, từ năm 2017 đến nay, số lượng các vụ án dân sự nói chung, các vụ án tranh chấp đất đai nói riêng còn xảy ra nhiều và có chiều hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Điển hình trong năm 2017, TAND huyện Cao Lãnh thụ lý 1.019 vụ án dân sự, trong đó 203 vụ án liên quan đến đất đai; Năm 2018, thụ lý 877 vụ án dân sự, trong đó số vụ án liên quan đến đất đai là 214 vụ; 6 tháng đầu năm 2019, thụ lý mới 374 vụ án dân sự, trong đó có 123 vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng dẫn đến đất đai ngày càng có giá trị, giá đất do Nhà nước quản lý cũng tăng thường xuyên; Do nhận thức của người dân chưa am hiểu đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại Luật Đất đai; Công tác quản lý Nhà nước về đất đai đôi lúc thiếu chặt chẽ, văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này so với tình hình thực tế còn có những  bất cập,...

Từ thực trạng và nguyên nhân nêu trên, đồng thời, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và góp phần hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai tại địa bàn huyện Cao Lãnh, VKSND huyện Cao Lãnh ban hành văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện một số giải pháp như: tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, Phòng Tư pháp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; Đề cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai.

Việc ban hành kiến nghị phòng ngừa, nhằm hạn chế phát sinh các quan hệ tranh chấp đất đai trong thời gian tới.                                                           

Ngọc Châu