leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hà Tĩnh kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản. Ảnh minh họa 

Qua hoạt động kiểm sát quyết định thi hành án dân sự (THADS), VKSND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện có 8 quyết định THA của Chi cục THADS cùng cấp vi phạm trong việc áp dụng pháp luật để ra các quyết định về thi hành án. Cụ thể:

* Có 3 quyết định THADS trong phần căn cứ pháp luật, Chi cục THADS huyện áp dụng không đầy đủ và thiếu chính xác, đó là:  Quyết định thi hành án số 106/QĐ-CCTHDS ngày 12/2/2019 đối với Nguyễn Hữu Thuận, phải thi hành 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và tiêu hủy vật chứng gồm dao, sợi dây điện; Quyết định thi hành án số 109/QĐ-CCTHADS ngày 13/2/2019 đối với Lê Đình Truyền, Quyết định thi hành án số 228/QĐ-CCTHADS ngày 7/8/2019 đối với Nguyễn Trung Kiên, phải thi hành 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và tiêu hủy vật chứng gồm 6 hộp pháo, 01 túi ni lông.

Trong cả 3 quyết định nêu trên, Chi cục THADS huyện đều không áp dụng điểm c của khoản 2 Điều 36 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật THADS) để tiêu hủy các vật chứng là thiếu sót. Mặt khác, các quyết định áp dụng Điều 125 Luật THADS để làm căn cứ ra quyết định thi hành án là không chính xác. Vì Điều 125 quy định việc thành lập và thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng chứ không phải quy định căn cứ để ra quyết định thi hành án.

* Có 3 quyết định ủy thác, cơ quan THADS áp dụng điều luật để ra quyết định không đúng quy định, cụ thể: Quyết định ủy thác thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS ngày 1/7/2019 đối với Lê Đức Thế, phải thi hành 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 12.500.000 đồng thu lợi bất chính; Quyết định ủy thác thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 1/7/2019 đối với Phạm Văn Dũng, phải thi hành 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.600.000 đồng tiền thu lợi bất chính; Quyết định ủy thác thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 8/7/2019 đối với Lê Tiến Dũng, phải thi hành 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 600.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Cả 3 quyết định ủy thác thi hành án nêu trên đều áp dụng khoản 1 Điều 56 Luật THADS để làm căn cứ ra quyết định ủy thác là không chính xác. Bởi vì khoản 1 Điều 56 quy định về thẩm quyền ủy thác của cơ quan THADS cấp tỉnh, chứ không phải quy định thẩm quyền ủy thác của cơ quan THADS cấp huyện. Trong trường hợp này, lẽ ra Chi cục THADS huyện phải áp dụng khoản 2 Điều 56 Luật THADS mới chính xác, đúng quy định.

* Có 1 quyết định thu phí cưỡng chế THA và 1 quyết định giải tỏa kê biên đều áp dụng thiếu cụ thể điểm của khoản, điều luật làm căn cứ ra quyết định, cụ thể: Quyết định thu phí cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 30/5/2019 đối với  Nguyễn Hữu Kiện và Đinh Thị Oanh, phải nộp phí cưỡng chế thi hành án là 8.350.000 đồng, bao gồm tiền bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế, bảo vệ cưỡng chế và thuê khoán tháo, bốc dỡ tài sản. 

Quyết định giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất số 01/QĐ-CCTHADS ngày 2/7/2019 đối với Nguyễn Hữu Kiện, về giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất với diện tích 96m2. 

Để bảo đảm việc ra các quyết định về THA được áp dụng căn cứ pháp luật đầy đủ và chính xác, nên ngày 26/8/2019, VKSND huyện Đức Thọ đã ban hành Kiến nghị số 604/KN-VKS yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đức Thọ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật để ra quyết định THA, đồng thời không để vi phạm nêu trên tiếp tục tái diễn trong thời gian tới.

Hồng Mai