Tuy nhiên, còn một số trường hợp như: Phòng Tư pháp, Công an huyện Cái Bè và UBND xã Mỹ Trung thực hiện chưa đúng quy định dẫn đến việc TAND tỉnh Tiền Giang hủy quyết định và TAND huyện Cái Bè ra quyết định không áp dụng, cụ thể như sau:

Lập văn bản thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ không đúng quy định:

Phòng Tư pháp huyện Cái Bè đã không đánh dấu, mà để trống các ô trong văn bản Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Huỳnh Thanh Dủ (địa chỉ ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); không đúng theo mẫu số 02/CSGDBB (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Vi phạm này là một trong những nguyên nhân dẫn đến TAND tỉnh Tiền Giang hủy quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của TAND huyện Cái Bè đối với Huỳnh Thanh Dủ.

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không đúng thẩm quyền:

Theo khoản 2 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trường hợp người nghiện ma túy vi phạm do Công an cấp huyện phát hiện thì Công an cấp huyện tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó. Tuy nhiên, đối với trường hợp vi phạm của Trần Văn Sơn (địa chỉ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), do Công an huyện Cái Bè trực tiếp phát hiện, nhưng Công an huyện lại không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Văn Sơn theo quy định trên mà chuyển cho UBND xã Mỹ Trung lập hồ sơ đề nghị, dẫn đến việc TAND huyện Cái Bè ra quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Văn Sơn, do việc lập hồ sơ trái thẩm quyền.

Để việc lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đúng quy định của pháp luật. VKSND huyện Cái Bè kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cái Bè xem xét, chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện Cái Bè, Công an huyện Cái Bè và UBND xã Mỹ Trung khắc phục vi phạm nêu trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định trong thời gian tới.                                                                                               

Thanh Bình