leftcenterrightdel
 Ba ngành Công an – Viện kiểm sát - Tòa án họp bàn giải quyết nguồn tin về tội phạm, các vụ án phức tạp

Cụ thể, trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Công an cấp xã Đak Pơ đã tổ chức trực ban hình sự 24/24 để tiếp nhận đầy đủ mọi nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 TTLT số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật TTHS năm 2015.

Theo đó, một số đơn vị Công an cấp xã đã thực hiện việc mở sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương và tiến hành phân loại giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định. Một số nguồn tin về tội phạm, sau khi tiếp nhận đã được Công an cấp xã kịp thời vào sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.

Một số đơn vị công an cấp xã đã phân loại tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định của pháp luật; các tin báo, tố giác có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT- Công an huyện Đak Pơ, Công an xã đã chuyển đến Cơ quan CSĐT- Công an huyện Đak Pơ kịp thời qua đó góp phần giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Đak Pơ.

Tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Công an cấp xã vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm kéo dài cần có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh trong thời gian tới như:

Vi phạm về việc không mở sổ theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố; ghi chép sổ sách không đầy đủ.

Vi phạm về việc xác định nhân thân lai lịch, tiền án tiền sự của đối tượng vi phạm để có căn cứ xử lý về các tội phạm quy định đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi phạm tội tương ứng.

Vi phạm về việc lập lý lịch cá nhân của đối tượng nhưng không ghi đầy đủ thông tin quá trình hoạt động của bản thân và không ghi tiền án, tiền sự của đối tượng vi phạm dẫn đến việc xử lý hành chính không đúng tính chất, mức độ hậu quả đã gây ra. 

Vi phạm về việc không xử lý vật chứng sau khi đã ra quyết định xử lý hành chính các đối tượng vi phạm. 

Vi phạm về việc không lập biên bản giao nhận hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Để bảo đảm cho việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được chính xác; đúng quy định của pháp luật, nhằm góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm đạt hiệu quả VKSND huyện Đak Pơ đã ban hành kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ có biện pháp chỉ đạo nghiệp vụ đối với lực lượng Công an cấp xã không để xảy ra những vi phạm, tồn tại nêu trên; trang bị hệ thống sổ sách, biểu mẫu văn bản quy phạm pháp luật cho lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn huyện Đak Pơ; tiến hành tổ chức tập huấn Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho lực lượng Công an cấp xã để phân loại, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Chí Linh - ​VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai