Đoàn kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh do Phó Viện trưởng VKSND TX Hồng Lĩnh Lương Thị Vinh làm trưởng đoàn, phối hợp cùng UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh. Ngày 3/10 Đoàn kiểm sát đã đã tiến hành tọa đàm, công bố kết luận kiểm sát và những kiến nghị liên quan.

Qua kiểm sát trực tiếp, cho thấy Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao như: Từ ngày 1/12/2018 đến 31/8/2019 công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 “Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố" và Quy chế phối hợp liên ngành số 04/QCPHLN ngày 27/2/2019 của Viện kiểm sát - Công an – Chi cục Hải quan – Chi cục Kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

leftcenterrightdel
 Tọa đàm ban hành Kết luận Kiểm sát trực tiếp tại Công an TX Hồng Lĩnh.

Đoàn kiểm sát trực tiếp ghi nhận hoạt động của Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh có những tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, thiếu sót như: Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh không thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm biết; việc gửi Quyết định trưng cầu giám định còn chậm so với thời hạn quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành kết luận, trong đó kiến nghị với Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót của đơn vị trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu công tác này trong thời gian tới.

P.V