Theo đó, năm 2019, Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát thấy rằng: Trong thời gian từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/8/2019, TAND huyện Gò Công Đông đã thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ việc dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, TAND huyện Gò Công Đông vẫn còn một số hạn chế và vi phạm như Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự không ghi rõ tạm đình chỉ theo điểm, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, chậm trễ trong việc gửi Bản án, Quyết định tố tụng cho Viện kiểm sát so với quy định của pháp luật, vi phạm khoản 1 Điều 212, khoản 2 Điều 214, khoản 3 Điều 217, khoản 2 Điều 269 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Ngoài ra còn có nhiều vụ án dân sự, Tòa án vi phạm thời hạn chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định của khoản 2 Điều 220 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nên Viện kiểm sát có rất ít thời gian để nghiên cứu hồ sơ trước khi tham gia phiên tòa.

Để đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, ngày VKSND huyện Gò Công Đông đã ban hành kiến nghị yêu cầu TAND huyện Gò Công Đông khắc phục vi phạm nêu trên. Kiến nghị của Viện kiểm sát đã được Tòa án chấp nhận.

Thanh Phong - Quốc Nam