leftcenterrightdel
 Đồng chí Lý Chân - Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị báo cáo trước đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Lý Chân - Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát trong 9 tháng đầu năm 2022 của đơn vị theo kế hoạch và yêu cầu của đoàn.

Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các khâu công tác, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2022.

Sau làm việc, đoàn kiểm tra đã ban hành kết luận sơ bộ. Theo đó, qua kiểm tra cho thấy lãnh đạo VKSND huyện Thạnh Trị đã quan tâm chỉ đạo trên tất cả các khâu nghiệp vụ, phân công cán bộ, kiểm sát viên đồng đều, hợp lý và khoa học; kết quả công tác kiểm sát 9 tháng cơ bản hoàn thành. Đồng thời qua kiểm tra đã đánh giá cao việc lập hồ sơ, sổ nghiệp vụ của đơn vị đảm bảo đầy đủ và đúng quy định. Lãnh đạo đơn vị cũng đã thực hiện tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đánh giá các mặt công tác như thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công tác đào tạo cán bộ...; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của Ngành về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính.

Tuy nhiên đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, cần khắc phục và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lý Chân - Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh, sự hướng dẫn sâu sát của đoàn kiểm tra. Đồng thời với vai trò là lãnh đạo đơn vị, đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và có biện pháp khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã đóng góp để qua đó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2022.

Thành Hay