Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-VKSTC ngày 28/9/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; Quyết định số 254/QĐ-VKSTC ngày 30/9/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tại VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố; Quyết định số 277/QĐ-VKSTC ngày 7/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc cử thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra công tác.

Trong hai ngày 12 và 13/10/2022 vừa qua, Đoàn kiểm tra số 2 của VKSND tối cao do đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại VKSND tỉnh Lạng Sơn. Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp của VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu Kết luận.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo VKSND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 và Kế hoạch số 156/KH-VKSTC ngày 28/9/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao; làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh; trực tiếp làm việc với các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, VKSND huyện Văn Lãng; nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 10/01/2022, đã quán triệt, triển khai thực hiện và đề ra các khâu công tác đột phá để phấn đấu và hạn chế những thiếu sót, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

10 tháng năm 2022, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao trong Hội nghị triển khai công tác năm 2022, đã triển khai đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp  việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của VKSND tối cao. Qua triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 đạt được kết quả tích cực; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với yêu cầu đề ra; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; thực hiện kiểm sát sớm hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chú trọng thực hiện các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; tích cực lựa chọn các vụ án và phối hợp Toà án tổ chức nhiều phiên toà rút kinh nghiệm về hình sự; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà được nâng cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Kết luận được trực tuyến đến VKSND hai cấp tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, còn tích cực tiến hành trực tiếp kiểm sát trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án, qua đó đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; công tác tổ chức cán bộ thực hiện bảo đảm theo đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương trong Ngành được giữ vững. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp được củng cố, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 yêu cầu VKSND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tổ chức kiểm tra để rút kinh nghiệm đối với hạn chế, thiếu sót trong các khâu công tác mà dự thảo Kết luận của Đoàn kiểm tra đã nêu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch công tác của đơn vị đã đặt ra. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của VKSND  tỉnh Lạng Sơn để báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Viện, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Lạng Sơn, đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND  tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm những tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2022  đơn vị đã đề ra.

Thành Ngân