Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thị Dịu - Phó Viện trưởng VKSND TP Lai Châu công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến Dũng - Phó Trưởng Công an thành phố - Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 1/12/2019 đến ngày 31/5/2020.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát buồng phòng, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam.

Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi lao động của phạm nhân; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát buồng phòng. 

Qua quá trình kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã cơ bản thực hiện tốt công tác chuyên môn; cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam, Luật thi hành án hình sự; đấu tranh có hiệu quả với các loại vi phạm, tội phạm góp phần giữ vững trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật.

Các chế độ ăn, mặc, ở cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được đảm bảo theo đúng quy định ngày thường và dịp lễ 30/4, 1/5/2020. Việc thăm gặp, nhận quà người nhà của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cán bộ Nhà tạm giữ thường xuyên quan tâm đến sức khỏe, việc khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu vẫn còn một số những tồn tại hạn chế trong việc vào sổ tạm giữ, tạm giam. Đoàn kiểm sát đã nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình kiểm sát và đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục để công tác tạm giữ tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Dịu đã công bố Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, đồng thời đề nghị Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại diện Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cán bộ của Nhà tạm giữ khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trên.

Lê Trang