VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tọa đàm, công bố kết luận cuộc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS năm 2019 tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số Cơ quan THAHS Công an cấp huyện.

Cuộc kiểm sát trực tiếp này do Phòng 8 VKSND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm sát 

leftcenterrightdel
 Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh Hà Tĩnh công bố kết luận tại buổi tọa đàm.

Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát trực tiếp ghi nhận nhiều ưu điểm của cơ quan THAHS Công an tỉnh, đã tích cực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện và Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện có kết quả nhiệm vụ thi hành án hình sự trên địa bàn; việc thực hiện thủ tục, hồ sơ lập danh sách đề nghị cơ quan quản lý THAHS – Bộ Công an ra quyết định đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án cơ bản kịp thời; công tác thẩm định hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đúng thời gian, có chất lượng; tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện do TAND các tỉnh khác chuyển đến cho Cơ quan THAHS Công an cấp huyện để tổ chức thi hành án đảm bảo quy định; cơ bản thực hiện tốt công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với Cơ quan THAHS Công an cấp huyện.

Đoàn kiểm sát trực tiếp tại một số đơn vị cấp huyện, đã ghi nhận các đơn vị cơ bản đã làm tốt công tác thi hành án phạt tù, tổ chức thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản lý phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện, bị án được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát trực tiếp cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của Cơ quan THAHS Công an hai cấp, như vẫn còn để xẩy ra một số vi phạm: Chậm lập danh sách báo cáo cơ quan quản lý THAHS – Bộ Công an đề nghị đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án; chậm áp giải các bị án hết thời hạn tự nguyện nhưng không đi thi hành án; việc tiếp nhận, theo dõi, quản lý phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và bị án thi hành án treo của Cơ quan THAHS Công an cấp huyện còn có sai sót.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan THAHS Công an tỉnh Hà Tĩnh nhất trí những vi phạm tồn tại như Đoàn kiểm sát đã kết luận. Đồng thời xin tiếp thu, rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

 
Hải Ngọc - P.V