Nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị; tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Chỉ thị chuyên đề, Chỉ thị công tác năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 1758/KH-VKS ngày 10/9/2019, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2019, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra chéo việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với các đơn vị cấp phòng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh một cuộc kiểm tra.

Việc kiểm tra chéo các đơn vị cấp phòng do Viện trưởng Tôn Thiện Phương làm trưởng đoàn, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ làm thành viên, các đơn vị được kiểm tra gồm: Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2); Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) và Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; kết quả thực hiện Chỉ thị công tác năm 2019, Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019, các chỉ thị nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao; việc chấp hành các quy chế nghiệp vụ của Ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; công tác thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị đối với VKS cấp huyện.

Kết thúc kiểm tra, Viện trưởng Tôn Thiện Phương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra; cùng sự chuẩn bị chu đáo về báo cáo và hồ sơ tài liệu của các đơn vị được kiểm tra.

Viện trưởng Tôn Thiện Phương nhấn mạnh: Việc kiểm tra chéo các phòng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, việc thực hiện các biện pháp phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An Tôn Thiện Phương kết luận cuộc kiểm tra

Đồng thời, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của từng đơn vị được kiểm tra, qua đó đề nghị các đơn vị phát huy những mặt đã đạt được, đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị.

Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An yêu cầu các trưởng phòng nghiệp vụ chỉ đạo đơn vị mình bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa trong công tác, quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đình Hồng - Bùi Tiến