Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc kiểm tra công tác trực ngoài giờ hành chính và tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác phòng cháy, chữa cháy tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trực tiếp Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị Phạm Văn Cần đã dẫn đầu đoàn kiểm tra, trong thời gian gần 2 tuần cuối tháng 9/2019 đã tiến hành kiểm tra tại 9 đơn vị VKS cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra làm việc tại VKSND huyện Cam Lộ

Qua kiểm tra cho thấy, Lãnh đạo VKSND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Điều 7- Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 về tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Quy định số 01/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân, cũng như các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác phòng cháy, chữa cháy.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra làm việc tại VKSND TP Đông Hà.

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận nhiều kiến nghị, đề xuất của các đơn vị VKS cấp huyện về khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong các công tác nêu trên, đồng thời quán triệt lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trong ngành Kiểm sát Quảng Trị tiếp tục tăng cường phân công, bố trí lãnh đạo, Kiểm sát viên làm tốt hơn nữa công tác trực nghiệp vụ ngoài giờ hành chính, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, yêu cầu đột xuất khi tiếp nhận tin báo từ cơ quan điều tra cũng như công dân, tổ chức trên địa bàn.

 

Bùi Tiến